Når kravene er sænket til et minimum

Når kravene er sænket til et minimum

5. marts 2019 1 Af Susan

Lige for tiden går det faktisk rigtig godt herhjemme.

Konfliktniveauet er på et normalt niveau for en familie med 3 børn.

kravafvisende adfærd

Når man som os har 2 (måske 3) børn med ekstrem kravafvisende adfærd, er det nødvendigt, at kravene er sænket til et minimum.

For os er det helt naturligt ikke at stille særlige mange krav til vores børn, for det har altid været nødvendigt ikke at gøre det.

Men efterhånden som børnene bliver ældre, bliver det også mere tydeligt for mig, at vores børn ikke udvikler sig, som andre børn.

Succeskriteriet er et andet

Imens andre børn på Adams alder har lektier for og begynder at få karakterer i skolen, er succeskriterieret for os, at Adam har haft en god skoledag, så han har resourcer til at klare resten af dagen. Hvis han har lært noget fagligt, er det bare en ekstra bonus -ikke en selvfølgelighed.

Adam får ikke karakterer i skolen, og lige nu ved jeg ikke, om han overhovedet kommer til at gennemføre folkeskolens afgangseksamen. Ikke på grund af manglende intelligens men fordi, at Adam har svært ved at honorere alt, hvad der hedder krav.

Der er heldigvis et par år endnu, til vi når den tid, hvor eksamen banker på, og der kan stadig nå at ske meget med Adams udvikling.

Et minimum af krav

For Adam lyder kravene (ud over krav om skolegang) på bad 2-3 gange om ugen, oprydning på eget værelse, herunder skrift af sengetøj og støvsugning 2 gange om måneden, stille tallerken over til håndvasken efter aftensmad, lægge rent tøj på plads i eget klædeskab 1 gang ugentligt og sørge for, at han selv og Emil kommer ud til taxaen til tiden hver morgen.

Ovenstående krav er det, som Adam kan honorere lige nu. Og nu, hvor jeg har skrevet det ned sort på hvidt, virker det faktisk som ikke så få krav alligevel.

De ting, som er listet ovenfor er de ting, som han har klaret over en længere periode, og han gør det uden den store modstand. Han ved, hvad der forventes af ham, og han har vænnet sig til det. Det betyder også, at vi ikke bare lige kan bede Adam om en tjeneste fx at tømme opvaskemaskinen. Det sker da ind imellem, at jeg spørger ham, om han vil tømme opvaskemaskinen, og så får jeg da også et nej tilbage. Og det nytter ikke at sige til ham, at det skal han.

Håbet er, at Adam kan klare sig selv, når han bliver voksen

Med henblik på at gøre Adam mere selvstændig er det med tiden nødvendigt, at han får flere opgaver herhjemme. Men det kommer ikke bare fra den ene dag til den anden.

Nye opgaver giver giver øget stress, og det rammer hele familien. Derfor skal vi være klar til at tage de konflikter, som kommer.

Vi har valgt at gå meget langsomt frem, fordi vi som familie har været hårdt ramt i en længere årrække.

Adam skal også inden for en overskuelige tid lære at tage offentlige transportmidler til skole, frem for at blive kørt i skole med taxa. Det vil kræve enorme mængder af overskud. Og i den periode, hvor han skal i gang med det, vil alle andre krav skulle sænkes.

Tak fordi du læste med.

Hvilke krav stiller du til dine børn? Har børnene faste opgaver? Og hvordan præsentere du dem for nye krav?