Behandlingsskole

Behandlingsskole

18. december 2018 4 Af Susan

To af mine børn går på behandlingsskole. Skolen ligger i Københavns kommune, da der ikke er et behandlingstilbud, i den kommune vi bor i.

Adam blev først visiteret til kommunens specialtilbud for børn med autisme, men det fungerede ikke.

Da det ikke fungerede, blev han visiteret til behandlingsskole i Københavns kommune. Du kan læse mere om den proces her

Men hvad er en behandlingsskole egentlig?

Svaret på det spørgsmål er jeg faktisk først lige blevet helt klar på for ganske nyligt.

I mit univers skal nogen være syge for at behandling er nødvendig. Desuden foregår behandling på et sygehus og involverer ofte medicin.

Jeg har derfor haft svært ved helt at forstå konceptet om en behandlingsskole.

Men den behandling, som finder sted på mine børns skoler, handler ikke om medicin eller om at behandle en sygdom. Den handler om, at hjælpe børn med handicaps til at fungere, ikke bare i skolen, men også i livet udenfor skolen.

Behandlingen varierer selvfølgelig fra barn til barn, da børnenes behov er forskellige. Men for en del af børnene vil den handle om emner som træning i mentalisering, stressreducering, træning i sociale spilleregler og træning i ikke at opleve verden som enten sort eller hvid.

Når et barn går på en behandlingsskole, så er hverdagen i sagens natur meget anderledes, end for de børn, som går i en folkeskoleklasse. Der er høj grad af struktur og tydelighed, anerkende tilgang til børnene, motivationsarbejde og alternative undervisningsformer.

Og alt, hvad skolen gør, har til hensigt at gøre børnene i stand til at klare sig i livet.

Emil har gået på skolen Sputnik siden april 2018, og det går rigtig godt.

Emil var ramt af stress, da han blev visiteret til behandlingsskole. De første mange måneder efter skiftet kunne jeg ikke mærke den store forskel på ham i forhold til stressniveauet. Han havde stadig en meget lav stresstærskel med flere ugentlige nedsmeltninger som resultat.

Det billede har dog ændret sig de seneste par måneder.

Emil har mere overskud end jeg længe har set. Og der bliver længere og længere imellem hans nedsmeltninger. Og endnu vigtigere, så er han blevet bedre til at mærke sig selv, og han trækker sig ofte, når han har brug for ro.

Jeg skal snart skifte skole

I sidste uge fik jeg en SMS fra Emils lærer. Hun ville fortælle, at Emil havde sagt, at han snart skulle skifte skole. Det blev hun selvfølgelig nysgerrig på og ville derfor gerne tale med mig.

Jeg blev bekymret, da jeg modtog SMS’en, fordi jeg tænkte, at det måske var noget, som Emil havde fundet på, fordi han ikke ville gå på Sputnikskolen mere. Og nu gik det hele ellers så godt. Tænk hvis Emil i virkeligheden ikke havde det godt på skolen.

Men det viste sig, at han havde udtalt sig, som han havde af en helt anden årsag.

Mor, der er voksne der hjælper mig over det hele

Da jeg spurgte Emil, hvorfor han havde sagt til hans lærer, at han skulle skifte skole, var hans svar:

Jamen det går jo så godt med mig nu. Jeg bliver næsten aldrig sur mere.

Emil havde rationaliseret sig frem til, at behandlingen havde hjulpet, og han nu var kureret. Det måtte jo betyde, at han skulle tilbage til sin gamle skole snart.

Og hvordan skal jeg lære at klare mig selv, hvis der er voksne, som hjælper mig over det hele?

Jeg forklarede Emil, at det er helt rigtigt, at han har det meget bedre nu, men det er ikke det samme, som at han ikke skal gå på Sputnikskolen mere.

Emil har stadig brug for at gå på en behandlingsskole. Men vi tror på, at Emil på et tidspunkt er klar til at vende tilbage til folkeskolen. Men lige nu hører Emil til på Sputnikskolen.

Alle fortjener det rigtige skoletilbud

Jeg ved, at vi er meget privilegerede, for det er ikke alle børn i Danmark, som bliver visiteret til en behandlings- eller specialskole, selvom behovet er der.

Det er rigtig ærgerligt.

Alle børn fortjener det rigtige skoletilbud.

Del indlægget, hvis du også mener, at alle børn fortjener det rigtige skoletilbud.